YILMAZ ve METIN SANLIEL
CIFTETELLI


7"
YILMAZ ve METIN SANLIEL
CIFTETELLI

COSKUN 617

TURKEY | 196?
EX/EX

Turkish 7″ single CIFTETELLI-ARAPCA IKI ROMAN HAVASI original generic COSKUN company sleeve, small writing on label

20,00 

Tag

Funkabolik

Vinyl Records

mail@funkabolik.com